wait
Maakt u gebruik van onze website , dan gaat u akkoord met deze cookies. Akkoord
English version

Depositogarantiestelsel

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is op International Card Services BV (ICS) het depositogarantiestelsel van toepassing. Het depositogarantiestelsel houdt in dat als ICS niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, Card-houders hun tegoeden vergoed kunnen krijgen tot een bepaald maximum.

> Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS) (pdf)

Welk bedrag wordt vergoed?

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per Card-houder per bancaire instelling. ICS is een bancaire instelling met een eigen bankvergunning en neemt dus ook deel aan het depositogarantiestelsel. Voor de berekening van de vergoeding, worden alle tegoeden die u bij ICS heeft, bij elkaar opgeteld. Heeft u meerdere Cards, dan geldt het totale positieve saldo van alle Cards gecombineerd. Tegoeden boven de grens van € 100.000,- vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Een tegoed wordt alleen uitbetaald aan de Hoofd Card-houder.

Wie kunnen aanspraak maken op dekking door het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel geldt niet voor elke (rechts)persoon en niet voor elk tegoed. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandsche Bank.

Hieronder bieden we een globaal overzicht van (rechts)personen die een beroep kunnen doen op het depositogarantiestelsel:

 • Particulieren: natuurlijke personen.

 • Eenmanszaken. Tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking.

 • Rechtspersonen ongeacht de omvang, dat wil zeggen dat zowel kleine ondernemingen als groot-zakelijke ondernemingen zelfstandig aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Ook Stichtingen en Verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op het depositogarantiestelsel.

 • Een Vereniging van Eigenaren ("VvE") of een Vennootschap onder Firma ("VoF") heeft doorgaans een zelfstandige aanspraak onder het depositogarantiestelsel. Indien u een aandeel heeft in een VvE of VoF, dan heeft u ten aanzien van dit aandeel geen zelfstandig vorderingsrecht.

Wie kunnen géén aanspraak maken op bescherming van tegoeden onder het depositogarantiestelsel?

 • banken

 • financiële instellingen

 • beleggingsondernemingen

 • (her)verzekeringsondernemingen

 • (beheerders van) beleggingsinstellingen, (beheerders van) icbe's

 • pensioenfondsen

 • overheden (waaronder gemeenten)

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Alle creditcardproducten met een positief saldo vallen onder het depositogarantiestelsel.

Hoe is de dekking als u meerdere creditcards heeft?

Als een Card-houder meerdere creditcards met een tegoed heeft, worden de tegoeden bij elkaar opgeteld.

Een voorbeeld:

Een Card-houder heeft twee creditcards, een met een positief saldo van € 50.000,- en een met een positief saldo van € 70.000,-. Samen is dit een vordering van € 120.000,-. Deze Card-houder krijgt de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van € 100.000,-.

Hoe is de dekking bij Extra Cards?

Een Extra Card is gekoppeld aan het account van een Hoofd Card-houder. Alleen de Hoofd Card-houder kan in dit geval aanspraak maken op een vergoeding van het spaarsaldo op dit account, tot een maximum bedrag van € 100.000,-.

Bij wie moet ik zijn voor uitbetaling onder de depositogarantieregeling?

Op de website van De Nederlandsche Bank ('DNB') vindt u informatie over het proces van terugbetalen en de termijn waarbinnen DNB u terugbetaalt.

Hoelang duurt het voordat ik een vergoeding krijg?

DNB voert de regeling uit. Dit betekent dat u zich bij DNB kunt melden om aanspraak te maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel. De vergoeding zal binnen 20 werkdagen worden uitgekeerd. Deze periode kan eenmaal verlengd worden met 10 werkdagen. Deze periode wordt komende jaren stapsgewijs teruggebracht.